Mijn blik

Gezien, voorzien, indien, bezien

Misschien overzien, doorzien.

Nadien nazien, te zien, voorzien.

Ach, je kijkt maar.