Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen is een utopie

Zelfvertrouwen bestaat niet

Vertrouwen krijg je van een ander

Waarom heet het dan niet andervertrouwen

En ga je het woord zelfvertrouwen heel anders beschouwen

Tevens moet je wel opstaan voor ander vertrouwen

Anders blijf je met het vertrouwen van hot naar her schouwen